Hobby SET Sommer
Details

Das EBRA-Hobby Set Angebot mit Sommerlaufsohle Basic Typ 13 S - 15 M geschraubt  und Hobby Stock  320, 370 Kompaktstiel  3B, 5B.

  Preis: 276,00 €
Listenpreis: 307,00 €

Hobby SET Winter
Details

Das EBRA-Hobby Set Angebot mit Winterlaufsohle Triplex, 22-25L Typ Hobby 320, 370  Kompakstiel 3B , 5B
 

  Preis: 295,00 €
Listenpreis: 346,00 €